1. Uvod

Ovom politikom privatnosti uređujemo način na koji postupamo s Vašim osobnim podacima.

Politika privatnosti informira Vas o podacima koje prikupljamo, načinu na koji prikupljamo podatke, svrsi za koju prikupljamo i koristimo podatke, sa kim dijelimo Vaše podatke, koliko ih dugo čuvamo te o Vašim pravima.

Estetica dent d.o.o. posvećena je zaštiti osobnih podataka prikupljenih u skladu s temeljnim načelima zaštite podataka, prvenstveno djelujući u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i vijeća 2016/679 od 27.04.2016., (Opća uredba o zaštiti podataka ), propisima Republike Hrvatske te odredbama navedenim u ovoj politici privatnosti ( u daljnjem tekstu: Politika privatnosti).

DEFINICIJE:

Definicija osobnih podataka znači bilo koji podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji identitet se može utvrditi jest osoba koja se može identificirati, direktno ili indirektno, osobito pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Kad koristimo pojam „obrada“ mislimo na bilo koji postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupu osobnih podataka, automatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

2. Tko kontrolira podatke

Estetica dent  d.o.o. ( u daljnjem tekstu: EsteticaDent )određuje svrhu i sredstvo obrade Vaših osobnih podataka u kojem kontekstu se smatra Voditeljem obrade.
Noseći se sa svojim zakonskim odgovornostima, Voditelj obrade odgovoran je za pohranjivanje i upotrebu osobnih informacija na računalo ili ručne datoteke.

Pojedinosti o kontaktu:

Estetica Dent  d.o.o. za dentalnu medicinu i estetiku lica
Milana Prpića 65, Oroslavje
Tel: 00385 49 516 009
Emil: info@esteticadent.hr

EsteticaDent ne zapošljava službenika za zaštitu osobnih podataka. Ako imate bilo kakvo pitanje koje se tiče osobnih podataka koje ste nam pružili, molimo Vas da nas kontaktirate u bilo koje vrijeme.
Za pojedinosti ili kako nas kontaktirati, molimo pogledajte pojedinosti o kontaktu.

3. Koji osobni podaci se prikupljaju

Sve naše aktivnosti temelje se na strogo etičkim načelima i zakonskim zahtjevima, a mi se zalažemo za zaštitu privatnosti svih naših pacijenata, potencijalnih pacijenata i posjetitelja naše web stranice, facebook i instagram profila. Zbog toga način na koji prikupljamo i pohranjujemo informacije, uključujući osobne podatke, ovisi o tome kako se koriste naše web stranice i povezane usluge. Ne prikupljamo nikakve osjetljive podatke o Vama.

3.1. Podaci prikupljeni kroz Vašu interakciju sa nama

Različite tehnologije mogu se koristiti na našoj web stranici u svrhu poboljšanja učinkovitosti i sigurnosti.
Takve tehnologije mogu dovesti do automatskog prikupljanja osobnih podataka od strane nas ili trećih strana. Primjeri takvih tehnologija su kolačići, web analiza. Naša web stranica koristi kolačiće da biste saznali više pročitajte našu Politiku kolačića .

3.2. Poveznice

Ova Internet stranica sadrži poveznice na druge Internet stranice ( npr. Facebook ). Sukladno tome upozoravamo i molimo korisnike da uzmu u obzir kako Voditelj obrade ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim Internet stranicama. Stoga korisnike potičemo na čitanje Izjave privatnosti svake Internet stranice kojoj pristupaju.

3.3. Podaci koje Vi pružate

Osim podataka prikupljenih automatiziranim sredstvima (vidi 3.1), obrađujemo i podatke koje ste nam dali. To uključuje, ali nije ograničeno na:

• Podatke koje ste nam dali prilikom prijave na listu primatelja naše elektroničke pošte,
• Podatke koje ste nam dali ispunjavajući obrazac
• Podatke koje ste nam dali kod naručivanja usluge putem interneta ( servis ) ili telefona
• Podatke koje ste nam dali prilikom prijava za sudjelovanje u nagradnim igrama ili ispunjavanjem naših anketa
• Osobne podatke koje ste nam dali putem e-maila, kontakt obrasca na našoj internet stranici,
• Vašom objavom na našem Facebook ili Instagram profilu,
• Podatke pribavljene povodom zahtjeva stranaca državljana zemalja izvan EU za povrat PDV-a,

3.4. Podatke koje prikupljamo:

• ime i prezime,
• adresa,
• OIB
• e-mail adresa,
• broj telefona / mobitela
• Podaci o vozilu,
• IP adresa posjetitelja
• ostali podaci koje nam napomenete, a želite da ostanu tajni

3.5. Podaci koje prikupljamo o našim pacijentima

• ime i prezime,
• adresa,
• broj telefona
• OIB
• Zdravstveno stanje
• Uputnica liječnika Opće prakse

3.7. Podaci koje prikupljamo o našim poslovnim partnerima,

• Ime i prezime
• Broj telefona/mobitela/faksa
• Email adresa

4. Svrha u koju prikupljamo osobne podatke:

• Radi pružanja usluga u okviru obavljanja registrirane djelatnosti,
• Što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit,
• Osiguranja pružanja i plaćanja tražene usluge,
• Ulaska u naš sustav nagradnih igara,
• Promocije naših usluga,
• Naše interne statističke obrade podataka,
• Mogućnosti slanja promidžbenih materijala i posebnih pogodnosti,
• Ispunjavanje drugih Zakonom propisanih obaveza.

Uz vaše dopuštenje, možemo vas kontaktirati izravno putem podataka koje ste pružili (poštanske usluge, email-a, tekstualne poruke, telefona ) za marketing, oglašavanje i istraživanje tržišta, a što uključuje informacije vezane uz proizvode, posebne ponude i promocije, kao i informacije o otvaranju i aktivnostima poslovnica.

Kako bismo vas mogli kontaktirati s informacijama koje su od posebnog interesa za vas, možemo koristiti vaše osobne podatke za marketing, oglašavanje i istraživanje tržišta.

5. Zakonitost obrade

Obrada osobnih podataka je zakonita jer je utemeljena na privoli koju ste nam Vi dali, a ako istu opozovete isto ne utječe na zakonitost obrade koja se na istoj temeljila prije opoziva, nadalje temelji se na Ugovoru koje sklapamo u okviru obavljanja naše djelatnosti kao i na ispunjavanju zakonom propisanih obveza.

6. Otkrivanje Vaših podataka

Vaše osobne podatke možemo dijeliti onoliko koliko je potrebno da bi bili u skladu s našim pravnim obvezama te zakonima i propisima koji se odnose na nas.

Vaše osobne podatke možemo podijeliti ako imamo Vaš pristanak, ili bez Vašeg pristanka ako je to potrebno kako bi izvršili svoje obveze prema Vama.

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni te ih koristimo isključivo za potrebe pružanja gore navedenih usluga.

7. Vaša prava

• Pravo na zahtjev za pristup vašim osobnim podacima
• Pravo na izmjenu i / ili brisanje Vaših osobnih podataka
• Pravo na ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka
• Pravo na prijenos podataka

Možete zatražiti, pristup, izmjenu, ispravak, ograničavanje obrade, prijenos ili brisanje Vaših osobnih podataka kontaktirajući nas putem elektroničke pošte info@esteticadent.hr ili pismenim zahtjevom na adresu: Milana Prpića 65, Oroslavje.

Ako ste prethodno iskazali Vaše komunikacijske ili marketinške preferencije, putem registracijskog procesa, ili na drugi način, navedene preferencije bit će važeće sve dok ne iskažete želju za odjavom od istih.
Možete se odjaviti slanjem obavijesti s Vašom adresom elektroničke pošte, cijelim imenom i zahtjevom za isključivanjem iz marketinške komunikacije na:
• adresu elektroničke pošte: info@esteticadent.hr
• pismom na adresu Milana Prpića 65, Oroslavje

Molimo da obratite pozornost da odjava od jednog tipa marketinške komunikacije neće rezultirati odjavom svih tipova marketinške komunikacije te neće spriječiti našu daljnju komunikaciju s Vama, a u vezi s transakcijama ili ukoliko je to potrebno kako bismo izvršili naše zakonske i ugovorne obveze.

7. Čuvanje i sigurnost podataka

EsteticaDent prepoznaje važnost zaštite podataka, te kontinuirano kontrolira i potiče unaprjeđenja tehničkih, profesionalnih i organizacijskih sigurnosnih mjera i procedura.

Web stranica i serveri EsteticaDent opremljeni su strogim sigurnosnim mjerama namijenjenim zaštiti Vaših osobnih podataka od nezakonitog uništavanja ili slučajnog gubitka, zlouporabe, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa te bilo kojih drugih nezakonitih oblika obrade.

EsteticaDent nije odgovoran za gubitak osobnih podataka u procesu slanja prema web stranici.

Samo ovlašteni zaposlenici EsteticaDent i pouzdane treće strane čije je korištenje osobnih podataka neophodno za izvršenje poslovnih interesa, kao što je prethodno navedeno, imaju pristup osobnim podacima.

EsteticaDent čuva osobne podatke onoliko vremena koliko mu to Zakon nalaže, za vrijeme trajanja poslovne suradnje ili do opoziva privole.

8. Nadzorno tijelo

Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb

Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr

EsteticaDent surađuje sa nadzornim tijelom u slučaju povrede osobnih podataka o čemu ga je dužan izvijestiti najkasnije u roku od 72 sata od saznanja za povredu. Ako je izvjesno da će povreda prouzročiti visoki rizik za pojedinca, voditelj obrade dužan je nadležno tijelo o tome obavijestiti bez odgađanja. Ako je vjerojatno da će neka vrsta obrade prouzročiti visoki rizik za prava i slobode pojedinaca, voditelj obrade dužan je provesti procjenu učinka predviđenih postupaka na zaštitu osobnih podataka. Jedna procjena primjenjiva je na više sličnih postupaka obrade.

9. Izmjena ove politike

EsteticaDent obvezuje se pridržavati temeljnih načela privatnosti i zaštite podataka, iz kojeg razloga redovito pregledavamo našu politiku privatnosti kako bismo podatke pratili i uskladili s načelima privatnosti i zaštitom podataka.
Ova politika privatnosti može se s vremena na vrijeme mijenjati kako bi zadržala korak s novim razvojem i prilikama koje se odnose na internet i kako bi bila u skladu sa važećim zakonima.
Sve promjene u politici privatnosti u budućnosti biti će objavljene na ovoj stranici.

ADRESA

Milana Prpića 65, Oroslavje

TELEFON

0038549516009

Radno vrijeme

Parni datumi: 08:00 – 16:00
Neparni datumi: 13:00 – 21:00